cykloturistika:

forma turistiky využívajúca bicykel ako prostriedok presunu za účelom rekreácie a trávenia voľného času

cestná cykloturistika:

menej náročná forma cyklotu ristiky vhodná pre všetky druhy bicyklov

horská cykloturistika:

náročnejšia forma cykloturistiky vykonávaná v horskom prostredí s väčším prevýšením, vhodná je pre horské bicykle (výnimočne pre trekingové bicykle)

cyklotrasa:

všeobecný názov pre všetky druhy komuni kácií, ktoré sú postavené alebo vyznačené pre cyklistov

cykloturistická trasa:

je pozemná komunikácia vybavená cykloturistickým značením (prípadne upravená aj stavebne) pre premávku cykloturistov v označenom smere, prechádzajúca mestami, obcami a extravilánom, po štátnych cestách, miestnych a účelových komunikáciách, po hrádzach riek a vodných nádrží, v lesnom, horskom alebo poľnom prostredí, prioritne spája turistické ciele

náučná cykloturistická trasa:

vytýčený smer cykloturistickej značenej trasy s priradenou poznávacou hodnotou alebo témou, s náučnými panelmi, prechádzajúci mestami, obcami a extravilánom, vedie po štátnych cestách, účelových komunikáciách, po hrádzach riek a vodných nádrží, v lesnom, horskom alebo poľnom prostredí

trasa Eurovelo:

diaľková transeurópska cyklotrasa, resp. cykloturistická trasa

cyklomagistrála:

diaľková cyklotrasa vedúca nenáročným terénom; umožňuje rýchly a nenáročný prechod územím, vytvára základnú sieť cykloturistických trás cykloturistický okruh: cykloturistická trasa, pri ktorej je východisko cykloturistickej trasy totožné s jej cieľom

tematická cykloturistická trasa:

vytýčený smer cykloturistickej značenej trasy s poznávacím zameraním ako pridanou hodnotou s dominantnou témou, prechádza mestami, obcami a extravilánom, vedie po štátnych cestách, účelových komunikáciách, po hrádzach riek a vodných nádrží, v lesnom, horskom alebo poľnom prostredí

jednostopová cyklotrasa – sigletrack (singltrek):

MTB cestička prírodného charakteru, ktorá je taká úzka, že po nej môžu prejsť bicykle, je vedená v lesnom prostredí po chodníkoch, obyčajne býva jednosmerná