Cykloturistická príručka Hore Hontom dole Hontom vychádza v rámci integrovaného systému značenia trás v regióne MAS Zlatá cesta. Nositeľom projektu „SPOZNAJ krajší kút Hontu – Integrovaným marketingom k rozvoju cestovného ruchu Zlatej cesty“ je Združenie cestovného ruchu Balnea Cluster Dudince. Projekt je podporený v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, číslo osi 4. Pripravili sme pre Vás systém značených cykloturistických trás po tomto zaujímavom a atraktívnom regióne. Na potulkách Hontom, ktorý je historicky viazaný na krajinu popri významnej ceste Via Magna, vedúcej od centra Uhorska do banských miest a ďalej na sever, stretnete veľké množstvo atraktívnych aj záhadných miest. Nachádza sa tu veľa románskych rotúnd v rôznych úrovniach prestavby, rozsiahle plochy viníc a tradičných ovocných sadov, ktorých stopy sú hmatateľné v celom regióne. Prvé kláštory na území Slovenska, celý rad kaštieľov či stopy veľkých dobyvateľov jasne dokladujú, že hovoríme o krajine, kde už 2000 rokov pôsobí človek a jeho ruka, ktorá menila a stále mení každú jednu hrudu zeme v tomto zvlnenom teréne. Potoky a rieky v mnohých častiach Hontu meandrujú, vytvárajú malebné zákutia pôvodných lesných brehových porastov a sú ideálnym miestom pre aktívny oddych a rekreáciu. Podložie sopečného pôvodu tu vytvorilo skaly poddajné ľudskej ruke, a preto po celej krajine nachádzame nespočetné množstvo skalných obydlí, skrýš pred Tatármi a Turkami, vínnych pivníc a prírodou vytvorených úzkych roklín, prepadlísk a dolín. Celá krajina je charakteristická kombináciou prírodných, kultúrnych a regionálnych špecifík. Tieto lákajú návštevníka svojimi farbami, tvarom a vôňou. Podčiarkujú dôležitosť zachovania prírodného prostredia, ale aj citlivého prístupu k jej využívaniu. Krajina je učiteľkou dejepisu a prírodovedy, preto sa vydajte s nami za hodnotami Hontu. Predsa poznanie robí svet zaujímavejším.

„Krajina je učiteľkou dejepisu a prírodovedy, preto sa vydajte s nami za hodnotami Hontu. Predsa poznanie robí svet zaujímavejším.“