Tesárska trasa predstavuje najkratšiu trasu v systéme cykloturistických trás v krajine Zlatej cesty. Pri prechádzaní touto cestou sa Vám v relatívne krátkom čase predstaví veľa atraktívnych miest územia severného Hontu. Celkovo má trasa 18 km a vedie po prevažne rovinatom, len miestami mierne zvlnenom teréne. Je nenáročná aj pre rodiny s deťmi, ktoré môžu zvoliť variant trasy so spojkou v Teranoch a skrátiť si ju na polovicu. Pri tejto voľbe však prídete o najkrajšie zákutia Tesárskej trasy. Zdatnejší ju môžu absolvovať aj ako peší turisti. Krajina zvlnených dún okrových obilninových polí či žltých plátov repky popretkávaných zelenou retiazkou krovín a skupín väčších, či menších lesných porastov, Vás prekvapí svojou prívetivosťou a rozhľadom do blízkeho aj širokého okolia.

Atraktivity trasy

pivnica_dvorniky

kastiel

1. Kasicistický kaštieľ z konca 19. storočia v obci Terany

V roku 1856 prebehla v obci komasácia – sceľovanie pozemkov. Zachovala sa z nej jedine mapa s názvami chotárov a osevom plôch. Koncom 19. storočia sa začala aj výstavba trate Krupina – Šahy, čo malo veľký ekonomický význam. Z tohto obdobia pochádzajú aj začiatky výstavby kaštieľa, ale zdá sa, že základy sú zo staršieho obdobia.

vinne_pivnice

2. Vínne pivnice ukryté pod zalesnenými svahmi za obcou Terany

V osobitej mikroklíme lesa pod svahom, kde je v lete osviežujúco a príjemne, sú dnes prítomné hlboké vínne pivnice, z ktorých je v lete možné vidieť len vstupy obrastené trávou, machom či papradím, ako v rozprávkovom svete. Pivnice v Teranoch Vás prekvapia svojou rozľahlosťou a umiestnením v krajine, keďže vinice sú na druhej strane obce, takmer dva km vzdialené.

kvet

3. Šinkov salaš – kvetinové lúky so vzácnym hlaváčikom jarným

Kvetinové lúky so vzácnym hlaváčikom jarným sú zaradené do systému maloplošných chránených území prírodných rezervácií SR.

pavnicky

4. Dvorníky – drobné pivničky na zeleninu a víno

Malá hontianska dedinka so zachovalou návesťou, prvkami ľudovej architektúry a drobnými, do svahu vyhĺbenými pivničkami, ktoré na prvý
pohľad vyzerajú ako kôpky trávových trsov so skrýšami pre zver alebo líščie či zajačie nory.

skalne_skryse

5. Skalné skrýše – dúpänce

V časoch tureckej nadvlády v regióne panoval veľký strach z náhlych vpádov tureckých skupín. Väčšina útokov prebiehala rýchlym drancovaním a vypálením dediny. Obyvatelia sa museli urýchlene pred útočníkom skryť a vyčkať v úkryte len niekoľko hodín, nanajvýš dní. Pre vhodné podmienky
si vyhĺbili do poddajnej tufovej skaly lesné skrýše, ktoré z dôvodov rýchlych a krátkych vpádov nemajú žiadne skladové priestory. Dodnes sa v tejto lokalite zachovali skrýše na troch miestach s jednou, dvomi a ôsmimi samostatnými miestnosťami.

roklina

6. Tesárska roklina

Prírodná pamiatka vytvorená prevažne epiklastickými sedimentmi vulkanického pôvodu, produkovanými Štiavnickým stratovulkánom. V týchto slabo odolných horninách bolo vytvorené jedinečné kaňonovité údolie. V rokline je na stenách zaznamenaná chaotická sedimentácia v delte miestneho pratoku s krížovým zvrstvením, čo je dôkazom pravdepodobnej minulej prítomnosti plytkého mora. Tektonicky bolo územie rozdelené na bloky, na ktorých vznikli štyri vodopády. V poradí tretí proti prúdu toku je najvyšší vodopád vysoký 8 m. Väčšinu roka je koryto bez povrchovo tečúcej vody.

terany_vinice

7. Terany – vinice

dudince_vinice

8. Dudince – vinice

Vyššie spomínané typické vinohradnícke lokality majú dodnes zachovanú štruktúru viníc, pestovaných tak na vedení, ako aj pri koloch. Podobné miesta dávajú krajine Hontu špecifický ráz, pre ktorý sa ju oplatí zažiť.

kaplnka

9. Šikmá kaplnka v Dudinciach

Dôkazná kuriozita v stavebnej architektúre, ktorej pohnutá jednostranná statika prispela k tomu, že táto kaplnka je naklonená výrazne nabok.

Tesárska trasa – 18 km

vlaková stanica Dudince » drevená zvonica v Merovciach
» vínne pivnice v Teranoch » kaštieľ v Teranoch
» Šinkov salaš » pivničky a ľudová architektúra
v Dovorníkoch » skalné skrýše – dúpänce pri Hontianskych
Tesároch » Tesárska roklina » vinice v Teranoch
» šikmá kaplnka v Dudinciach

Výškový profil

vyskovy_profil

Technická špecifikácia

Povrch: asfalt, nespevnená lesná a poľná cesta
Typ bicykla: krosový, vhodné aj pre peších
Vyhliadkové body: Tesársky, Berený háj, Staré vinice

Kontakty:

Dudince – TIK Dudince,
Kúpeľná č. 109, PSČ 962 71,
t. č.: 0917 810 274,
e-mail: tikdudince@gmail.com,
web: www.dudince.sk
Otváracie hodiny:
Po – Pi 09:00 – 16:00

Hontianske Tesáre,
ulica č. 66, PSČ 962 68,
t. č.: 045 559 60 15,
e-mail: obec@honttesare.sk,
kulturaobec@honttesare.sk,
web: www.honttesare.sk