Mlyny

mylny

Dudinský mlyn z r. 1875

Dudinský mlyn z r. 1875 – 1 km od vlakovej stanice na brehu rieky Štiavnica – je v súčasnosti využívaný ako reštaurácia. Pôvodne ide o trojpodlažnú budovu s centrálnou strojovňou. Mlynský stroj bol poháňaný elektrinou, vyrábanou turbínou (dodnes zachovaná) na mlynskom náhone odrazenom z blízkej rieky. Mlyn patril rodine Gustáva Bartoša – mlynár z Trenčína, ktorý tu mal aj svoj rodinný dom, na mieste ktorého dnes ale stojí hotel.

mlyn

Vodné mlyny v Bohuniciach a Klastave

Vodné mlyny v Bohuniciach a Klastave – 60 km okruh – boli súčasťou sústavy vodných mlynov v obciach na hornom úseku povodia riečky Sikenica, v hontianskej časti Levického okresu (Bohunice, Jabloňovce, Bátovce, Jalakšová, Žemberovce, Kmeťovce, Horša a Krškany). Spolu tu fungovalo okolo 25 mlynov, dnes z nich však už väčšina neexistuje. K vodnému mlynu na klastavskom potoku pred Klastavou (7 km z Ladzian) sa dostanete cez Hontianske Tesáre (5 km z Dudiniec) a Ladzany (7 km z Tesárov) po červenej cyklomagistrále Dr. Téryho. Najzachovalejšou stavbou je Bohunický vodný mlyn (expozícia Tekovského múzea), ktorý sa nachádza asi 3,5 km vpravo od križovatky na Bátovce (10 km od Klastavy) smerom z Jabloňoviec. Z bohunického mlyna sa je potrebné vrátiť späť a pokračovať cez Bátovce a Žemberovce po červenej trase do Dudiniec.