Kostoly

patkos

Cyklovýlet po románskych a ranogotických kostoloch I.

Cyklovýlet po románskych kostoloch a rotundách začnete v Dudinciach na vlakovej stanici. Pôjdete po modrej cykloznačke smerom na Terany (3 km) a Dvorníky (3 km) popri železničnej trati. V Dvorníkoch odbočíte doľava cez železničnú trať a znova doľava po 150 m k rieke Štiavnici, mimo cykloturistického značenia. Držte sa popri rieke asi 800 m a dostanete sa k mostu pre peších cez Štiavnicu a za ním na druhú stranu hlavnej cesty na lokalitu Patkôš. Prvý kostol sa nachádza na vŕšku vpravo, kde sa dostanete poza usadlosť po poľnej ceste.

sipice

Z Patkôša pokračujte po poľnej ceste do dediny Hontianske Tesáre (800 m), prejdite priamo cez dedinu a napojíte sa na červenú trasu smerom na Ladzany. Cez Hontianske Tesáre prejdete na hlavnú cestu, z ktorej po 400 m odbočte vľavo smerom na Šipice (1,2 km), kde sa nachádza druhý zo stredovekých kostolov. Tento je o niečo mladší, pôvodne gotický z polovice 14. storočia, prestavaný v baroku v 18. storočí, zasvätený Narodeniu Panny Márie.

ladzany

Zo Šipíc sa po ďalších 5 km dostanete do Ladzian s kostolom z prvej pol. 13. storočia, ktorého patrocínium sa nedochovalo. Tento jednoloďový kostolík s polkruhovou apsidou a severnou sakristiou je postavený v opevnenom areáli na návrší v obci.

badany

Z Ladzian sa po červenej cykloturistickej trase dostanete cez Klastavu do Baďana (10 km). Tu sa nachádza pôvodne románska rotunda, s neznámym pôvodným patrocíniom (dnes kostol evanjelickej cirkvi a. v.), rozšírená o prístavbu pozdĺžnej lode, kvadratického presbytéria a južnej veže. V priebehu 12. storočia ju pravdepodobne postavili cisterciáni z kláštora v Bzovíku.

jablonovnce

V Baďane sa držte vľavo na žltú spojku do obce Jabloňovce (4,5 km), kde sa nachádza kostol pôvodne zasvätený Všetkým Svätým (dnes kostol evanjelickej cirkvi a. v.) postavený asi v polovici 13. storočia. Jednoloďový kostolík s kvadratickou svätyňou, severnou sakristiou, strešnou vežičkou a južnou murovanou predsieňou sa nachádza v opevnenom areáli na severnom okraji obce.

batovce

V ceste pokračujte po červenej značke do Bátoviec (6 km), v ktorých je v prvej polovici 13. storočia v opevnenom areáli na vyvýšenine v obci postavený jednoloďový, pôvodne románsky kostol sv. Martina s barokovým presbytériom, severnou sakristiou spojenou s kostnicou a mohutnou západnou vežou.

pecenice

V Bátovciach využite odbočku červenej trasy vľavo do Pečeníc [7] (2,5 km), ktoré sú okrem spečeného valu (valu obrov) známe aj prítomnosťou románsko-gotického jednoloďového kostola Narodenia Panny Márie s kvadratickou apsidou, východnou vežou nad apsidou, severnou sakristiou s novšou prístavbou a južnou murovanou predsieňou v opevnenom areáli na severnom okraji obce vo vyvýšenej polohe. V stredoveku patrila obec premonštrátskemu kláštoru v Šahách. Pod kostolom nájdete dnes opustený renesančný kaštieľ neskôr využívaný ako jezuitský kláštor. Z Pečeníc sa vráťte späť do Bátoviec (2,5 km), kde odbočte vľavo do Žemberoviec (3,5 km), tu odbočte vľavo po červenej a pokračujte 9 km do Hontianskych Trstian, ďalších 8 km do Dudiniec cez Hontianske Moravce.

hokovce

Cyklovýlet po románskych a ranogotických kostoloch II.

Pre spoznanie a návštevu románskych a ranogotických chrámov južnej časti slovenského Hontu sa vyberte z Dudiniec modrou – Šahanskou – trasou. Popod dudinské vinice do obce Hokovce, v ktorej sa nachádza románsko-gotický jednoloďový kostolík sv. Petra a sv. Pavla s polygonálnym presbytériom, severnou sakristiou a novodobou predstavanou vežou. Kostol má zachované znaky ranej gotiky prinesenej z Île-de-France premonštrátmi z kláštora v Šahách.

turovce

Z kostola sa vráťte 300 m späť na modrú trasu do Slatiny a odtiaľ vľavo a po 200 m vpravo po modrej do Horných Turoviec (4 km). Odtiaľto sa vpravo dostanete do Stredných Turoviec (2 km) s kostolom sv. Martina biskupa z polovice 13. storočia. Ide o pozostatok neskororománskej jednoloďovej stavby s kvadratickým presbytériom.

sahy

Zo stredných Turoviec vedie ďalej cykloturistická trasa do Šiah, kde sa okrem zvyškov premonštrátskeho kláštora a kalvárskeho kopca nachádza aj neskororománsky Kostol Nanebovzatia Panny Márie. Mal dvojvežové západné priečelie a pravdepodobne išlo o trojloďovú baziliku. Z pôvodného kostola sa zachoval vzácny neskororománsky ústupkový portál s gotickými prvkami. Zo Šiah sa späť do Dudiniec buď vrátite alebo sa cez Vyškovce nad Ipľom po modrej trase, popri Dolných a Horných Semerovciach, dostanete do Hokoviec.

kostol

Sečiansky kostol 25 km – nájdete na modrej „hrušovskej“ trase, keď sa z Dudiniec vydáte cez Slatinu, Plášťovce, Ipeľské Úľany a Kleňany. Ide o neskorománsky kostol sv. Kuzmu a sv. Damiána s gotickými prvkami. Typicky prezentuje prechodové obdobie medzi slohmi. Je to jednoduchá stavba s obdĺžnikovou loďou a približne štvorcovým presbytériom s polygonálnym záverom.